ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Η αρετή είναι το μεγαλύτερο προτέρημα των ανθρώπων. Ευριπίδης
 
 

ΝΟΒΣ

Μάρτιος 2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ανασύστασης της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ

 (Συντ. τίτλος EEK 5/2015)

 

Οι θέσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου Σαλαμίνας για την ιστιοπλοΐα


Είναι πρόκληση να μπορέσεις να ξεπεράσεις τη δύναμη του ανέμου και να ταξιδέψεις στην κορυφή του κύματος.

Γενικώς, ως ιστιοπλοΐα θεωρείται η τέχνη του αρμενίσματος στο νερό χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική ή κύρια πηγή ενέργειας τον άνεμο.
Στο Ν.Ο.Β.Σ, με τον όρο «ιστιοπλοΐα», εννοούμε κυρίως το άθλημα της ιστιοπλοΐας, που είναι  το πλέον απαιτητικό και πολυδιάστατο από όλα τα αθλήματα του ναυταθλητισμού, λόγω της πολυπαραγοντικότητας, που τη διακρίνει.
Άλλωστε ο άνθρωπος, ιστορικά, επιδιώκοντας να κινηθεί στο υδάτινο περιβάλλον, πρώτα έμαθε να κολυμπά,( κολύμβηση)  μετά  να κωπηλατεί  μόνος σε μονόξυλο,(καγιάκ), στη συνέχεια να κωπηλατεί ομαδικά σε μεγαλύτερα σκάφη (κωπηλασία)  και τελικά κατάφερε να αρμενίζει (ιστιοπλοΐα).
Στον όμιλό μας έχουμε την πεποίθηση πως, η ιστιοπλοΐα συνδυάζει τη γοητεία του ταξιδέματος στη θάλασσα  με την κινητοποίηση  και  βελτίωση  των κινητικών και νοητικών ικανοτήτων των αθλουμένων.
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Εκτιμούμε ότι, υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για να ασχοληθούν τα παιδιά μας αλλά και οι ενήλικοι με την ιστιοπλοΐα, επειδή έτσι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών και φυσικών ροπών του ανθρώπου, όσο καμιά άλλη δραστηριότητα του ναυταθλητισμού, όπως:

η ανάγκη για την ευδαίμονα ζωή μέσω της ήπιας σωματικής άσκησης

η ανάγκη να ξεπεραστούν οι όποιες φοβίες με τη γνώση και τον αυτοέλεγχο

η ανάγκη να αναπτυχθούν ισόρροπα όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις

η ανάγκη της εξερεύνησης της φύσης, που οδηγεί στην αγάπη και την προστασία του περιβάλλοντος

η ανάγκη ταύτισης με τη φύση που καταλήγει στη αγάπη του θαλάσσιου κόσμου και του περιβάλλοντος γενικότερα

η ανάγκη απόκτησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων σε σχετική επαγγελματική απασχόληση.

ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Επίσης θεωρούμε, ότι οι ασχολούμενοι με την ιστιοπλοΐα, ωφελούνται πολλαπλά επειδή:

γυμνάζουν και σκληραγωγούν το σώμα, βελτιώνοντας τις κινητικές τους δεξιότητες,

οξύνουν τον νου και βαθαίνουν την κρίση τους αυξάνοντας  την ικανότητα λήψης αποφάσεων,

δομούν ψυχικά υγιείς οργανισμούς, αναπτύσσοντας τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια, τη φιλία, και την ευγενή άμιλλα.

βασίζουν τη αθλητική δράση τους  αποκλειστικά στα στοιχεία της φύσης και ενισχύουν το σεβασμό τους προς αυτά και ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Το άθλημα της ιστιοπλοΐας απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και μπορούν να το χαίρονται όλοι,  από τα παιδικά  χρόνια ως τα βαθιά τους γεράματα και
μοιάζει μ’ ένα θαλάσσιο σκάκι, όπου ο αθλούμενος θα πρέπει:

να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές του ανέμου,

να προνοεί τις κινήσεις του αντιπάλου,

να αξιολογεί τις καταστάσεις,

να σκέπτεται σύνθετα,

να παίρνει αποφάσεις.

να εκτελεί, τους κατά περίπτωση, χειρισμούς, στον ενδεδειγμένο χρόνο, χωρίς την απαίτηση υπερβολικής δύναμης.

να βιώνει, να εφαρμόζει και να επιζητεί « το ευ αγωνίζεσθε».

Για τους παραπάνω λόγους, ο ΝΟΒΣ ιδρύει την Ακαδημία Ιστιοπλοΐας για παιδιά και εφήβους στην οποία εντάσσεται και η Σχολή Ανοικτής Θάλασσας στον όρμο της Σαλαμίνας, που θεωρείται ιδανικός τόπος για την καλλιέργεια του αθλήματος.
Η Ακαδημία Ιστιοπλοΐας και η Σχολή Ανοικτής Θάλασσας του ΝΟΒΣ επιδιώκουν να καλύψουν το, επί πολλά χρόνια,  κενό της ιστιοπλοϊκής εκπαίδευσης στη Σαλαμίνα και φιλοδοξούν να επαναφέρουν στο προσκήνιο την  παραδοσιακή ναυτική τέχνη και κουλτούρα στο νησί.
Σύμφωνα με τους σκοπούς του ΝΟΒΣ όπως αναφέρονται στο καταστατικό  και τις παραπάνω θέσεις, θεωρείται επιβεβλημένη η ανασύσταση της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ, και η τροποποίηση των σκοπών, των δράσεων, της διάθρωσης και του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως είχε περιγραφεί στον Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό Ιστιοπλοΐας Τριγώνου (ΕΕΚ 1/2011) ο οποίος τροποποιήθηκε και αποτελεί συμπλήρωμα των ΕΕΚ  1/2015 και ΕΕΚ 2/ 2012.
 
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ. για τα παιδιά και τους εφήβους είναι:
Να γνωρίσουν τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα και να τις αγαπήσουν.
Να μυηθούν στη ναυτική τέχνη και ναυτική παράδοση.
Να υιοθετήσουν θετική στάση ζωής για τον ναυταθλητισμό, το θαλάσσιο τουρισμό στη νησιωτική Ελλάδα και την προστασία του περιβάλλοντος του αιγιαλού και της θάλασσας.
Να αποκτήσουν το αίσθημα της συντροφικότητας και να κατακτήσουν την ικανότητα συνεργασίας  στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Να διαμορφώσουν ισχυρό χαρακτήρα ώστε να ανταπεξέρχονται στις οποιεσδήποτε δυσκολίες.
και ειδικότερα:
Να γίνουν ικανοί να κυβερνούν ένα μικρό ιστιοπλοϊκό ναυταθλητικό σκάφος.
Να μάθουν τους κανόνες της ασφαλούς πλεύσης και να τους σέβονται.
Να αναδειχτούν ως αθλητές ώστε,  να μετέχουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες και τελικά να διακριθούν.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κανονισμός αναθεωρείται από το Δ.Σ. του ΝΟΒΣ, σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν νέα δεδομένα, μετά  από εισήγηση ενός τουλάχιστον  μέλους του Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
Α. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
« Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά και εφήβους»
          Τα παιδιά που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα θα αποκαλούνται στο εξής μαθητές της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Β.Σ.
 

ΝΟΒΣ

Μάρτιος 2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ανασύστασης της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ

 (Συντ. τίτλος EEK 5/2015)

 

Οι θέσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου Σαλαμίνας για την ιστιοπλοΐα


Είναι πρόκληση να μπορέσεις να ξεπεράσεις τη δύναμη του ανέμου και να ταξιδέψεις στην κορυφή του κύματος.

Γενικώς, ως ιστιοπλοΐα θεωρείται η τέχνη του αρμενίσματος στο νερό χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική ή κύρια πηγή ενέργειας τον άνεμο.
Στο Ν.Ο.Β.Σ, με τον όρο «ιστιοπλοΐα», εννοούμε κυρίως το άθλημα της ιστιοπλοΐας, που είναι  το πλέον απαιτητικό και πολυδιάστατο από όλα τα αθλήματα του ναυταθλητισμού, λόγω της πολυπαραγοντικότητας, που τη διακρίνει.
Άλλωστε ο άνθρωπος, ιστορικά, επιδιώκοντας να κινηθεί στο υδάτινο περιβάλλον, πρώτα έμαθε να κολυμπά,( κολύμβηση)  μετά  να κωπηλατεί  μόνος σε μονόξυλο,(καγιάκ), στη συνέχεια να κωπηλατεί ομαδικά σε μεγαλύτερα σκάφη (κωπηλασία)  και τελικά κατάφερε να αρμενίζει (ιστιοπλοΐα).
Στον όμιλό μας έχουμε την πεποίθηση πως, η ιστιοπλοΐα συνδυάζει τη γοητεία του ταξιδέματος στη θάλασσα  με την κινητοποίηση  και  βελτίωση  των κινητικών και νοητικών ικανοτήτων των αθλουμένων.
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Εκτιμούμε ότι, υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για να ασχοληθούν τα παιδιά μας αλλά και οι ενήλικοι με την ιστιοπλοΐα, επειδή έτσι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών και φυσικών ροπών του ανθρώπου, όσο καμιά άλλη δραστηριότητα του ναυταθλητισμού, όπως:

η ανάγκη για την ευδαίμονα ζωή μέσω της ήπιας σωματικής άσκησης

η ανάγκη να ξεπεραστούν οι όποιες φοβίες με τη γνώση και τον αυτοέλεγχο

η ανάγκη να αναπτυχθούν ισόρροπα όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις

η ανάγκη της εξερεύνησης της φύσης, που οδηγεί στην αγάπη και την προστασία του περιβάλλοντος

η ανάγκη ταύτισης με τη φύση που καταλήγει στη αγάπη του θαλάσσιου κόσμου και του περιβάλλοντος γενικότερα

η ανάγκη απόκτησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων σε σχετική επαγγελματική απασχόληση.

ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Επίσης θεωρούμε, ότι οι ασχολούμενοι με την ιστιοπλοΐα, ωφελούνται πολλαπλά επειδή:

γυμνάζουν και σκληραγωγούν το σώμα, βελτιώνοντας τις κινητικές τους δεξιότητες,

οξύνουν τον νου και βαθαίνουν την κρίση τους αυξάνοντας  την ικανότητα λήψης αποφάσεων,

δομούν ψυχικά υγιείς οργανισμούς, αναπτύσσοντας τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια, τη φιλία, και την ευγενή άμιλλα.

βασίζουν τη αθλητική δράση τους  αποκλειστικά στα στοιχεία της φύσης και ενισχύουν το σεβασμό τους προς αυτά και ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Το άθλημα της ιστιοπλοΐας απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και μπορούν να το χαίρονται όλοι,  από τα παιδικά  χρόνια ως τα βαθιά τους γεράματα και
μοιάζει μ’ ένα θαλάσσιο σκάκι, όπου ο αθλούμενος θα πρέπει:

να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές του ανέμου,

να προνοεί τις κινήσεις του αντιπάλου,

να αξιολογεί τις καταστάσεις,

να σκέπτεται σύνθετα,

να παίρνει αποφάσεις.

να εκτελεί, τους κατά περίπτωση, χειρισμούς, στον ενδεδειγμένο χρόνο, χωρίς την απαίτηση υπερβολικής δύναμης.

να βιώνει, να εφαρμόζει και να επιζητεί « το ευ αγωνίζεσθε».

Για τους παραπάνω λόγους, ο ΝΟΒΣ ιδρύει την Ακαδημία Ιστιοπλοΐας για παιδιά και εφήβους στην οποία εντάσσεται και η Σχολή Ανοικτής Θάλασσας στον όρμο της Σαλαμίνας, που θεωρείται ιδανικός τόπος για την καλλιέργεια του αθλήματος.
Η Ακαδημία Ιστιοπλοΐας και η Σχολή Ανοικτής Θάλασσας του ΝΟΒΣ επιδιώκουν να καλύψουν το, επί πολλά χρόνια,  κενό της ιστιοπλοϊκής εκπαίδευσης στη Σαλαμίνα και φιλοδοξούν να επαναφέρουν στο προσκήνιο την  παραδοσιακή ναυτική τέχνη και κουλτούρα στο νησί.
Σύμφωνα με τους σκοπούς του ΝΟΒΣ όπως αναφέρονται στο καταστατικό  και τις παραπάνω θέσεις, θεωρείται επιβεβλημένη η ανασύσταση της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ, και η τροποποίηση των σκοπών, των δράσεων, της διάθρωσης και του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως είχε περιγραφεί στον Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό Ιστιοπλοΐας Τριγώνου (ΕΕΚ 1/2011) ο οποίος τροποποιήθηκε και αποτελεί συμπλήρωμα των ΕΕΚ  1/2015 και ΕΕΚ 2/ 2012.
 
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ. για τα παιδιά και τους εφήβους είναι:
Να γνωρίσουν τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα και να τις αγαπήσουν.
Να μυηθούν στη ναυτική τέχνη και ναυτική παράδοση.
Να υιοθετήσουν θετική στάση ζωής για τον ναυταθλητισμό, το θαλάσσιο τουρισμό στη νησιωτική Ελλάδα και την προστασία του περιβάλλοντος του αιγιαλού και της θάλασσας.
Να αποκτήσουν το αίσθημα της συντροφικότητας και να κατακτήσουν την ικανότητα συνεργασίας  στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Να διαμορφώσουν ισχυρό χαρακτήρα ώστε να ανταπεξέρχονται στις οποιεσδήποτε δυσκολίες.
και ειδικότερα:
Να γίνουν ικανοί να κυβερνούν ένα μικρό ιστιοπλοϊκό ναυταθλητικό σκάφος.
Να μάθουν τους κανόνες της ασφαλούς πλεύσης και να τους σέβονται.
Να αναδειχτούν ως αθλητές ώστε,  να μετέχουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες και τελικά να διακριθούν.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κανονισμός αναθεωρείται από το Δ.Σ. του ΝΟΒΣ, σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν νέα δεδομένα, μετά  από εισήγηση ενός τουλάχιστον  μέλους του Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
Α. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ  ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
« Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά και εφήβους»
          Τα παιδιά που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα θα αποκαλούνται στο εξής μαθητές της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Β.Σ.
 

1. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμέρους υποπρογράμματα που αφορούν:

1. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμέρους υποπρογράμματα που αφορούν:

ομάδες μαθητών με παρόμοια ιστιοπλοϊκή εμπειρία και υλοποιείται στη στεριά, στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β.Σ. και στη θάλασσα στον κόλπο της Σαλαμίνας και στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, όπου γίνεται χρήση σκαφών κατηγορίας Optimist  και Laser μια φορά την εβδομάδα και σε τριάντα περίπου διδακτικές ενότητες- μαθήματα-προπονήσεις, με τα οποία, ένα μέσο παιδί ή έφηβος είναι σε θέση να εκπαιδευτεί στα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρακάτω θεματολογία και τελικά να λάβει την πιστοποίηση από το Ν.Ο.Β.Σ. σε όσες θεματικές ενότητες κριθεί επαρκές.

 

2. Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Β.Σ. για παιδιά και εφήβους διαρθρώνεται στις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες θα συμπληρώνονται και θα επικαιροποιούνται συνεχώς:

2. Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Β.Σ. για παιδιά και εφήβους διαρθρώνεται στις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες θα συμπληρώνονται και θα επικαιροποιούνται συνεχώς:

Η ασφάλεια στη θάλασσα,
η προστασία από τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες,
η αναγνώριση του αέρα (διεύθυνση και ένταση αέρα),
η αναγνώριση της κατάστασης θάλασσας,
η ονοματολογία του σκάφους optimist,
οι ναυτικοί κόμποι,
το αρμάτωμα του σκάφους optimist,
το αρμάτωμα του πανιού,
τα παρελκόμενα η σημασία και ο χειρισμός τους,
το ομαδικό πνεύμα και η εργασία σε ομάδα-ομαδικότητα
η φροντίδα και η συντήρηση του εξοπλισμού και του σκάφους,
Το πανί του optimist,  
η λειτουργία πανιού η ώθηση και η έλξη του σκάφους από το πανί,
οι γενικές έννοιες ταξιδέματος (ορτσάρω, ποδίζω, κουπαστάρω, λοφάρω, αριστερίνεμος, δεξίνεμος κ.λπ.)
ο χειρισμός σκάφους optimist,
οι κανονισμοί αποφυγής επαφής - συγκρούσεων,
οι κανόνες ιστιοπλοΐας της κλάσης Optimist,
το αθλητικό πνεύμα,
η πλεύση ως μέσο να πάμε κάπου
η καθέλκυση και ο απόπλους του σκάφους,
ο κατάπλους του σκάφους και η ανέλκυση του σκάφους,
το τριμάρισμα του πανιού στη στεριά,
το τριμάρισμα του πανιού στη θάλασσα,
τα ανεμούρια-μαλλάκια,
Ισορροπία πλώρης πρύμης
η ρύθμιση του καταρτιού,
η ρύθμιση της σκάντζας,
το ταξίδεμα όρτσα,
το τακ-αναστροφή,
η φάτσα και το σιγόντο,
το ταξίδεμα πλαγιοδρομία,
το ταξίδεμα δευτερόπριμα
το ταξίδεμα πρίμα
η πότζα- υποστροφή,
το τιμόνεμα χωρίς τιμόνι,
η γωνία και το ύψος της καρένας,
οι θέσεις σώματος στο σκάφος ανάλογα με το είδος της πλεύσης, την ένταση του ανέμου και την κατάσταση θάλασσας,
η ανατροπή και επαναφορά του σκάφους,
η ρυμούλκηση του σκάφους,
τα σήματα των αγώνων ιστιοπλοΐας,
Τα είδη των διαδρομών σε  αγώνες ιστιοπλοΐας,
Στοιχεία κανονισμού αγώνων ιστιοπλοΐας,
Η βελτίωση της ταχύτητας- τεχνικές ταξιδέματος
η στρατηγική- οι βασικές έννοιες τακτικής ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα,
οι τακτικές του ιστιοπλοϊκού αγώνα, 
η ναυτοσύνη,
η σημασία της  κατάλληλης διατροφής στην απόδοση του αθλητή ιστιοπλοΐας,
οι ασκήσεις για τη βελτίωση φυσικής κατάστασης και της μυϊκής ενδυνάμωσης. 
 

3. Τα παιδαγωγικά εργαλεία για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας του ΝΟΒΣ για τα παιδιά και τους εφήβους

3. Τα παιδαγωγικά εργαλεία για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας του ΝΟΒΣ για τα παιδιά και τους εφήβους
α. ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

Τα στάδια νοητικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων (Piaget 1950,1952,1970).

Η υποβοηθούμενη ανακάλυψη(Bruner 1966).

H μίμηση ανθρωπίνων προτύπων (Bandura 1969).

β. ΤΑ ΕΠΙΔΙΟΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΣΗΣ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

Οι πληροφορίες - γνώσεις

Οι νοητικές δεξιότητες

Διάκριση

Συγκεκριμένη έννοια

Ορισμός ή κατάταξη εννοιών

Κανόνας

Σύνθεση κανόνων ή λύση προβλήματος

Η γνωστική στρατηγική

Η στάση – η διάθεση

Η κινητική δεξιότητα

γ. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

η φάση της παρότρυνσης

η φάση της σύλληψης

η φάση της απόκτησης

η φάση της συγκράτησης

η φάση της ανάκλησης

η φάση της γενίκευσης

η φάση της εκτέλεσης

η φάση της ανατροφοδότησης- η μάθηση έλαβε χώρα

δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

Η δημιουργία κινήτρων μάθησης.

Η πληροφόρηση των μαθητών για το διδακτικό στόχο.

Η κατεύθυνση της προσοχής των μαθητών.

Η ανάκληση προηγούμενων εμπειριών και δυνατοτήτων.

Η παροχή οδηγιών και άλλων στοιχείων για νέα μάθηση.

Η ενίσχυση της συγκράτησης. Η προώθηση της μεταφοράς μάθησης.

Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της μάθησης.

 

4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

4.  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»  

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ:

Προγραμματισμένη και οργανωμένη διδασκαλία σε ομοειδείς ηλικιακές ομάδες 2-8 μαθητών.

Ομοειδείς θεματολογικές ενότητες οι οποίες ομαδοποιούνται σε διδακτικές ενότητες και αποτελούν ολοκληρωμένα υποπρογράμματα.

Διδασκαλία από τον προπονητή ή από εξουσιοδοτημένου, από την επιτροπή ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.Β.Σ. αναπληρωτή δάσκαλου (μέλους ή φίλου του Ν.Ο.Β.Σ.) που έχει τις επαρκείς  γνώσεις  για τις θεματικές ενότητες και να διαθέτει ελεύθερο χρόνο.

Διδακτική αλληλεπίδραση δάσκαλου (ή αναπληρωτή δάσκαλου) και του μαθητή.

 

5. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

5. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

Οι συνθήκες ή η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευόμενος και τα πλαίσια μέσα στα οποία θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα.

Τα μέσα ή η έλλειψη μέσων και οι περιορισμοί που καθορίζουν πως θα κινηθεί ο εκπαιδευόμενος για την επίτευξη του στόχου.

Η δυνατότητα μάθησης που αναμένεται να αναπτύξει ο μαθητής. Το στοιχείο αυτό είναι το πιο βασικό γιατί δείχνει το είδος της μάθησης που επιδιώκεται.

Το αντικείμενο, το τί δηλαδή αναμένεται να κάνει ο μαθητής.

Η πράξη που αναμένεται να εκτελέσει ο μαθητής για να δείξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

6. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά» περιλαμβάνει:

Τη διατύπωση του στόχου κάθε θεματικής ενότητας και την ταξινόμησή του σε ένα από τα είδη μάθησης.

Την καταγραφή των « διδακτικών ενεργειών» που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε θεματική ενότητα.

Την καταγραφή των διδακτικών μεθόδων, (Media) και δραστηριοτήτων με τις οποίες θα υλοποιηθεί κάθε διδακτική ενέργεια

Την καταγραφή των ρόλων και δραστηριοτήτων του δάσκαλου και τις οδηγίες που θα δοθούν στους μαθητές

 

7. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Η τέχνη και το άθλημα της ιστιοπλοΐας για παιδιά»

Διατυπώνονται ακριβείς και μετρήσιμοι διδακτικοί στόχοι μάθησης κάθε ενότητας.

Παρατίθεται ένα σύνολο υλικού και δραστηριοτήτων μάθησης όπως (Παρουσίαση και επίδειξη με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, πειραματισμός, δραστηριότητα στη στεριά, δραστηριότητα στη θάλασσα).

Παρέχονται οδηγίες και άλλα  στοιχεία  για τη νέα μάθηση.

Γίνεται αυτοαξιολόγηση για την κατάκτηση του στόχου της μάθησης της διδακτικής ενότητας. ( διαγνωστικό τεστ- προφορικό-γραπτό- εκτέλεσης μιας δράσης) από κάθε μαθητή.

Επαληθεύεται από το δάσκαλο το αποτέλεσμα της μάθησης της ενότητας. Παρουσιάζεται στην ομάδα των μαθητών εποικοδομητική κριτική της προόδου εκάστου μέλους της ομάδας για κάθε διδαχθείσα ενότητα.

Γίνεται κατά διαστήματα επανάληψη διαφόρων στοιχείων των θεματικών ενοτήτων.

Παρέχεται πιστοποίηση από αρμόδια επιτροπή του Ν.Ο.Β.Σ. για τους μαθητές σε συναφείς θεματικές ενότητες μάθησης.

 

8. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ.

8.   Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.Σ.

Η Ακαδημία του ΝΟΒΣ

Εποπτεύεται από την επιτροπή Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ

Διευθύνεται από τον έφορο δραστηριοτήτων και σχολών

Στελεχώνεται από τον έφορο ιστιοπλοΐας τριγώνου και τους προπονητές του Ομίλου.

Στο διδακτικό προσωπικό εντάσσονται ο έφορος σχολών, οι προπονητές και αναπληρωτές δάσκαλοι, σε εθελοντική βάση, που ορίζονται από την επιτροπή Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ .  

 

9. Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

9.  Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Παρέχεται στο τέλος κάθε υποπρογράμματος από  αρμόδια εξωτερική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ μετά από εισήγηση της επιτροπής Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ.

 

 

10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά και καταργεί κάθε προηγούμενη γραπτή οδηγία του ΝΟΒΣ, περί συναφών θεμάτων, με μέριμνα του Γ. Γραμματέα.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους προπονητές, στους αθλητές, στα μέλη του ΝΟΒΣ και στους γονείς των αθλητών.

Η κοινοποίηση της απόφασης στους ανωτέρω αποδέκτες πραγματοποιείται από τον Έφορο Δραστηριοτήτων Ανοικτής Θαλάσσης και Σχολών.

Την ευθύνη του ελέγχου τήρησης του Κανονισμού έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΒΣ και οι βοηθοί Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.

Ο αρμόδιος Έφορος Δραστηριοτήτων Ανοικτής Θαλάσσης και Σχολών, τηρεί υπογεγραμμένο από όλο το ΔΣ, αντίγραφο του παρόντος ΕΕΚ 5/2015, εκδίδει αποσπάσματα, που αναρτά σε διάφορα σημεία του Ομίλου, κατά κρίση του, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και η πιστή εφαρμογή των εντελλομένων

                 Ο Πρόεδρος                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

                                         

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Ταμίας: Π.

          

Ο Έφορος     Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Ο Έφορος Δραστηριοτήτων Ανοικτής Θαλάσσης και Σχολών:  

Ο Έφορος Λιμένος Εγκαταστάσεων, Υλικού και Λιμένος

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Ο Βοηθός Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Ο Βοηθός Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Ο Βοηθός Έφορος Εγκαταστάσεων, Υλικού και Λιμένος

Ιστιοπλοΐα

  25488 20025488 20025488 20025488 200

25488 20025488 200 25488 200

Ο Ν.Ο.Β.Σ. από το 2003

140
Αθλητές
2
Χρυσά Μετάλια
4
Χάλκινα Μετάλια
Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter