Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΟΒΣ

          Με την έννοια “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΟΒΣ” νοούνται οι κανόνες με μορφή γραπτών κειμένων, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ομίλου, καθορίζονται τα επί μέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και η συμπεριφορά μεταξύ των Μελών.

          Η δημιουργία και διαμόρφωση των κειμένων αυτών (ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΝΟΒΣ) γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου μετά από έγκρισή των, εισάγονται προς ψήφιση σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

          Η ισχύς των αρχίζει από την έγκρισή των από τη Γενική Συνέλευση. Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται και να τηρούν πιστά αυτούς τους κανόνες. Μη τήρηση ή παρεκτροπή από τα διαλαμβανόμενα σε αυτούς επισύρει τις Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter