ΝΕΑ

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα BUG 2020 διοργανώνεται από τον ΝΟΒΣ στην Σαλαμίνα από 8 έως 11 Οκτωβρίου με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER BUG 2020
08-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Προκήρυξη αγώνων

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
1.1. Η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασια με τον Ναυτικό Όμιλο Βουρκαρίου Σαλαμίνας.
1.2. Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο., όπως εγκρίθηκε από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας
Τηλ.: 2155000412 , E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τηλ. 6944311978

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
3.1. Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες ,όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2017-2020, τις Εθνικές Διατάξεις 2017 – 2020 της ΕΙΟ, τους κανονισμούς της κλάσης, την παρούσα προκήρυξη, τις οδηγίες πλου καθώς και τις διατάξεις του αγωνιστικού προγράμματος 2020 της Ε.Ι.Ο.
3.2. Στον κανόνα 61.1 προστίθεται: Σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το σκάφος εναντίον του οποίου θα γίνει η ένσταση, αμέσως μετά τον τερματισμό του.
3.3. Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2017-2020).
3.4. Το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
4.1. Θα εφαρμοστεί τα παράρτημα Ρ των RRS 2017-2020

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
5.1. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.
5.2. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να προσκομίζετε στη Γραμματεία αγώνων εφ όσον ζητηθεί.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί, Εφήβων-Νεανίδων U17 (έτος γεννήσεως το 2004) και παίδων –Κορασίδων U15 (Έτος γεννήσεως το 2006).
6.2. Δικαίωμα δήλωσης σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΙΟ θα έχουν οι προπονητές που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.
6.3. Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή πέντε ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα με e-mail στη γραμματεία του Ν.Ο.Β.Σ. Δεν θα γίνουν εγγραφές (registration) στα γραφεία του Ν.Ο.Β.Σ. Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο Α.Μ. Ε.Ι.Ο. του αθλητή/τριας ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητα του δελτίου. Επισημαίνεται ότι όλοι οι αθλητές-αθλήτριες, προπονητές θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τις ιατρικές βεβαιώσεις για covid-19 (δηλ, ότι είναι κλινικά υγιείς, οι οποίες θα φέρουν υπογραφή ιατρού και σφραγίδα) προς τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του ομίλου στο email του διοργανωτή ομίλου. Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών και φουσκωτού, και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του προπονητού.
6.4. Η γραμματεία του Ν.Ο.Β.Σ. θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους συμμετέχοντες ομίλους για την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής δύο ημέρες προ της έναρξης των αγώνων.
6.5. Το παράβολα συμμετόχης εκάστου αθλητή ορίζεται στα είκοσι (20,00 €) ευρώ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.1.
Πέμπτη 08/10 16.00-20.00 Αφίξεις – Σφράγισμα Πανιών
Παρασκευή 09/10 09.00-10.30 Αφίξεις – Σφράγισμα Πανιών
Παρασκευή 09/10 12.00 εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας
Σάββατο 10/10 11.00 εκκίνηση ιστιοδρομιών
Κυριακή 11/10 11.00 εκκίνηση ιστιοδρομιών
Θα διεξαχθούν εννιά (9) ιστιοδρομίες
Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 17:00.

8. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα σταλούν ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες από τη γραμματεία των αγώνων του διοργανωτή ομίλου.

10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Σαλαμίνας.

11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Λεπτομέρειες για την διαδρομή θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
12.1. Το πρωτάθλημα θα είναι έγκυρο με τρεις (3) ιστιοδρομίες στο σύνολο τους.
12.2. Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2017 – 2020. Η βαθμολογία στο περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών που θα διεξαχθούν σε κάθε περιφέρεια. Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρμογή του παραρτήματος Α 8.1 RRS παραμένει ισοβαθμία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη πρώτη ιστιοδρομία στο σύνολο των φάσεων που έτρεξαν μαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτημα Α 8.2 RRS).
12.3. Εάν ολοκληρωθούν 4 ιστιοδρομίες και άνω η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρούμενης της χειρότερης. Τα αποτελέσματα των αγώνων θα αποστέλλονται καθημερινά στους συμμετέχοντες ομίλους και τους προπονητές τους ηλεκτρονικά.

13. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα σωστικά -προπονητικά σκάφη πρέπει να δηλωθούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να φορούν προσωπικές συσκευές πλευστότητας (σωσίβια), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 των Εθνικών Διατάξεων.

14. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθουν στους 3 πρωτους αθλητές και 3 πρώτες αθλήτριες κάθε κατηγορίας. Θα εκδοθεί ανακοίνωση απο τον διοργανωτή όμιλο.

15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1. Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS WS.
15.2. Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για ποσό όχι μικρότερο από 540.000€. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία των αγώνων μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

17. ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ
Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου Σαλαμίνας.
Για πληροφορίες για την διαμονή (αποκλειστικά και μόνο για αθλητές και προπονητές λόγω COVID-19), απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ν.Ο.Β.Σ. τουλάχιστον 10 ημέρες προ των αγώνων. Τηλ. Επικοινωνιας 6944311978 Πετροπουλος Κωστας, 2155000412 Γραμματεία ΝΟΒΣ, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter